Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Sigla proiectului EDUWEB EDUWEB - Noi competenţe privind utilizarea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale - o garanţie a calităţii calificărilor universitare
(POSDRU nr. 156/1.2/G/137464)

"Conectăm studenţii la noi idei şi oportunităţi!"

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societatii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie 1.2: "Calitate în învăţământul superior".

Perioada de desfăşurare: 2014-2015.

Valoarea proiectului: 1.232.639,34 RON.
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.207.863,29 RON.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura studenţilor oportunităţi extinse de învăţare şi competenţe specifice societăţii informaţionale, prin acreditarea şi ofertarea unui nou program de studii de licenţă şi promovarea în ciclurile de licenţă şi master de cursuri inovative în domeniul utilizării aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi al instrumentaţiei virtuale.

EduWeb | Promote Your Page Too
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 05/04/2015, ora: 19:28. © 2014 - 2016 Universitatea Valahia din Târgovişte.